kominictvi-komklima-www

Kontroly a čištění komínů.  Kontakt na klempíře KOMKLIMA 721 585 079

Dost často si lidé pletou pojmy "revize komínů" a "kontroly komínů" a nebo si myslí že je to to samé. Omyl není to tak!


Kontroly komínů udává nařízení vlády č.91/2010 Sb. Kontrola komínů je potřeba provést minimálně jednou ročně odborně způsobilou osobou - kominíkem.

 

Od 1. 1. 2011 došlo ke změnám v kontrole komínů. Každý komín, který je v provozu, musí mít minimálně jedenkrát ročně kontrolu provedenou kominíkem. Tato nová vyhláška platí pro domácnosti rodinných a bytových domů, ale také chat a chalup. Větší bytové domy  musí mít kontrolu kominíkem dvakrát ročně, pizzerie nebo restaurace s krbem se budou kontrolovat každé dva měsíce.

Kontrola je nutná také u komínů od kotlů a karem na plyn. Každá kontrola, ať již pravidelná nebo revizní, musí být doložena písemnou zprávou, ve které jsou uvedeny případné zjištěné nedostatky a doba jejich odstranění.

 Co kontrola komínů zahrnuje?

Základem celé kontroly spalinové cesty - komína jsou zejména tyto úkony:

  • posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv

  • posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti.

  • posouzení, zda li je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům.

  • Posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechu a vývodů spalin obvodovým pláštěm objektu.

  • posouzení stavebně technického stavu

 

Pravidelná kontrola, čištění komínů

Při pravidelné kontrole je dobré nechat komín rovnou vyčistit. Většinou to nezabere více než 30 minut. Pouze pokud je podezření z nějakého nedostatku, pak je nutná podrobnější kontrola. Běžně se kontrola provádí pouze pomocí zrcátka. Ovšem v případě, že komín není naprosto rovný, nebo právě při podrobnější kontrole je nutné provést kontrolu pomocí kamery či endoskopu. Komín i kouřovod je třeba kontrolovat a čistit preventivně a pravidelně. Při kontrole používáme profesionální měřící techniku TESTO.

 

Proč si objednat kontrolu komínů právě u nás?

 

  • S kontrolami komínů máme mnoholeté zkušenosti
  •  Máme požadovanou kvalifikaci

  •  Pravidelně se vzděláváme a školíme v oboru

  •  Námi vykonaná práce je kvalitní, rychlá a za rozumnou cenu

 

Neváhejte a objednejte si i Vy povinou kontrolu komínu u odborníků na komíny. Objednávky nám můžete volat na  tel: 721 585 079, a nebo využijte našeho objednávkového formuláře.

 

Kontroly komínů provádíme v okresech Teplice - Děčín - Praha - Litoměřice - Most - Chomutov.

 

mereni-co