Provádíme opravy a stavby nadstřešních částí komínových těles

p1050537

Samostatnou kapitolou je obnova nadstřešní části komínu.

Nadstřešní část komínu je nejvíce namáhanou částí ze všech úseků komínového tělesa. Je vystavena povětrnostním vlivům a extrémním rozdílům teplot. Z tohoto důvodu si žádá jako první o opravu. Ze stejného důvodu je nutné klást důraz na kvalitu použitých materiálů (v rámci moderních trendů) i na kvalitu a prověřené postupy prací.

Tuto obnovu provádíme nejčastěji buď jako součást výstavby celého nového komínu nebo jako součást vložkování stávajícího průduchu.


p1050213

Oprava nadstřešních částí komínů klade větší nároky na zajištění pracovního prostoru. Oprava nadstřešních částí komínů má svá specifika z důvodu složitějšího přístupu a nutnosti zajistit střešní plášť-krytinu před poškozením. Proto je výhodou provádět rekonstrukci komínu při výměně střešního pláště-krytiny. Lze dokonce říct, že pokud provádím výměnu staré krytiny, ale komín se jeví jako dobrý (v půlce své životnosti), je přesto vhodné jej obnovit. Spojit periodu obnovy střechy a obnovy komínu. Proč? Musíme si uvědomit, že nová krytina bude funkční min. 50 let, zatímco komín skončí svou pomyslnou životnost (druhou půlku životnosti) např. za 20 let. V ten okamžik bude nutné rozpadající se nadstřešní část komínu obnovit, aby nedocházelo k poškozování krytiny opadávajícím zdivem, atd. Provádět tuto opravu na zánovní střeše bude výrazně technicky a tím i finančně náročnější než v případě, že by obě opravy byly prováděny současně (střecha i komín). Jak opravovat nadstřešní čast komínu?

prestavba

Obnova nadstřešní části komínu

Obnově nadstřešní části komínu bude předcházet posouzení situace na místě se zvážením všech případných souvisejících úkonů – výměna připojeného spotřebiče, frézování, vložkování, oprava střechy, atd.

Na promyšlené a společně domluvené úkony bude vypracována cenová nabídka.

Obnovu nadstřešních částí komínu pak provádíme především pomocí tvárnicových systémů bez nebo s dokonalou imitací cihelného zdiva.

Výhody

Výhodou tohoto způsobu je nízká hmotnost, kvalita určená pro namáhanou nadstřešní část a především prostorová úspora, která umožňuje při stejném rozměru jako původní komínové těleso výrazně zvětšit průměr průduchu, a ještě zůstává dostatek místa pro umístění izolace. Tyto výhody se dnes uplatňují mimo jiné při rekonstrukci komínů pro kotle, kamna a krby na pevná paliva, kde je izolace a průměr průduchu zásadní pro funkčnost komínu, ale i v případě instalací plynových kotelen s většími výkony.

 

Řešení této problematiky s Vámi osobně na místě rádi probereme a zdarma Vám navrhneme nejlepší řešení


 

 

Neváhejte a objednejte si opravu  komínu u odborníků na komíny. Objednávky nám můžete volat na

721 585 079,  a nebo využijte našeho objednávkového formuláře.

 

Kominictví KOMKLIMA - Tyto služby mabízíme v  okresech Teplice-Děčín-Praha-Litoměřice-Chomutov-Most