p1020875

Revize  komínů   Kontakt na vložkování komínů - Kominictví Komklima 721 585 079

Dost často si lidé pletou pojmy "revize komínů" a "kontroly komínů" a nebo si myslí že je to to samé. Omyl není to tak!

 

Revize komínu je zapotřebí vždy když dojde ke změně, opravě či úpravě spalinové cesty. Lidé si často pletou revizi komínu s jeho povinnou pravidelnou kontrolou!!!

 

Co je to Revize komínu?

 • Je to posouzení spalinové cesty při které se posuzuje stavební část, funkčnost, bezpečný provoz a odvod spalin do volného ovzduší. Při stavbě, opravě nebo rekonstrukci spalinové cesty musí být dodrženo několik norem, z nichž základními normami jsou ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv) a ČSN EN 1443 (Komíny - všeobecné požadavky)

Kdy je potřeba revize komínu

 • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,

 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

 • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,

 • po komínovém požáru,

 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Co je potřeba zajistit pro vystavení revize

Pro kladnou revizi, například pro kolaudaci, je nutné od majitele stavby zajistit tyto dokumenty:

 • Typ a označení výrobku (komínu) nejdůležitější u nového systémového komínu

 • CE prohlášení o shodě

 • Projekt a jeho dodržení - technologický postup

 • Jméno stavaře (stavební firmy), která komín stavěla

 

Proč si objednat revizi komínů právě u nás?

 • S revizemi komínů máme mnoholeté zkušenosti

 • Máme požadovanou kvalifikaci

 • Pravidelně se vzděláváme a školíme v oboru

 • Námi vykonaná práce je kvalitní, rychlá a za rozumnou cenu

 

Neváhejte a objednejte si i Vy revize komínů u odborníků na komíny. Objednávky nám můžete volat na  tel: 721 585 079,  nebo využijte našeho objednávkového formuláře.

 

Revize komínů provádíme v okresech Teplice - Děčín - Praha - Litoměřice - Most - Chomutov.